เทคโนโลยี

เทคโนโลยีได้กลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการผลิต พวกเราได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือการตรวจสอบ และโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการหล่อโลหะ เพื่อความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าจะเป็นโรงหล่อที่มีคุณภาพและผลิตงานตามมาตรฐานสากล